Dịch vụ tư vấn môi trường

Dịch vụ tư vấn môi trường

Dịch vụ tư vấn môi trường

Công ty nhận thực hiện trọn gói các thủ tục về môi trường: - Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường (ĐTM), - Lập đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, - Lập đăng ký chủ nguồn thải, - Lập nghiệm thu môi trường. - Lập dự án đầu tư. - Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ mời thầu. - Tư vấn và thực hiện các dự án bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. - Tư vấn về phòng tránh ô nhiễm đối với các chất thải nguy hại và công nghiệp. - Tư vấn về công nghệ môi trường. - Thực hiện giám sát chất lượng môi trường. - Phân tích chất lượng nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn công nghiệp và nguy hại.
    Page:

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Tầu

0976 494 397 Kỹ thuật

Mr Trường

0916 434 628 Kinh Doanh

Văn bản pháp quy

Liên hệ quảng cáo

ý kiến khách hàng

Fanpage