Hồ sơ năng lực

 
* Giấy phép đăng ký kinh doanh (Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hưng Yên cấp)
 
* Giấy phép xử lý chất thải nguy hại (Bộ tài nguyên và môi trường cấp)
 
Chứng nhận ISO 14001:2015, 45001: 2018, 9001: 2015 (TNV được tổ chức công nhận của Hoa Kỳ UAF công nhận )
 
 
 
 
 
  Giấy phép đăng ký kinh doanh   Giấy phép hành nghề quản lý chất thải 

 


    Chứng chỉ 14001:2015    Chứng chỉ ISO 45001:2018Chứng chỉ ISO 9001:2008


Video

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Tầu

0976 494 397 Kỹ thuật

Mr Trường

0916 434 628 Kinh Doanh

Văn bản pháp quy

Liên hệ quảng cáo

ý kiến khách hàng

Fanpage