LỢI THẾ CẠNH TRANH

1.     Cơ sở vật chất:
Mới, đa dạng các công nghệ xử lý chất thải, được đầu tư khá quy mô và hiện đại đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải nguy hại có trong danh mục đã được Tổng cục môi trường cấp giấy phép.
2.     Mối quan hệ trong ngành:
Tốt, sâu rộng.
3.     Ban lãnh đạo công ty:
-         Định hướng hoạt động kinh doanh tốt, rõ ràng.
-         Nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế, chất thải công nghiệp.
4.     Cán bộ, nhân viên:
Nhiệt huyết với công việc, hết mình cống hiến vì sự phát triển của công ty và sự nghiệp bảo vệ môi trường.
5.     Đã được cấp phép xử lý CTNH của Tổng cục môi trường VN
Đảm bảo hồ sơ pháp lý hợp pháp và đủ năng lực hành nghề.
6.     Chứng chỉ, chứng nhận ISO
Được cấp chứng nhận ISO 14001:2015 của tổ chức DAS uy tín toàn cầu.
- Được cấp chứng nhận ISO 9001 và OHSAS 18001 của tổ chức TNV Việt Nam - tổ chức chứng nhận đa quốc gia, uy tín trên thế giới và được tổ chức công nhận hàng đầu thế giới SIGMA CERT - AB CAB công nhận các chứng nhận này.
- Đáp ứng yêu cầu của các KH lớn, yêu cầu nghiêm ngặt về quản lý chất lượng, quản lý an toàn lao động, sức khỏe lao động và quản lý môi trường.
Công ty ra đời vào thời điểm "nhiều cánh cửa đang mở ra"
1.     Nhu cầu xử lý chất thải thực tế:
-          Rất tiềm năng
-          Hiện nay, cung chưa đáp ứng được cầu về xử lý CTNH
2.     Khách hàng mới:
Nhiều KCN, nhà máy có đầu tư của nước ngoài là các chủ nguồn thải phát sinh thải nhiều và nhu cầu cần xử lý là 100% theo luật bảo vệ môi trường của VN.
3.     Chính sách quản lý môi trường:
Dần thắt chặt, ủng hộ và tạo cơ hội cho các đơn vị được cấp phép xử lý CTNH phát huy năng lực trong đó có Việt Nam ENDI.

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Tầu

0976 494 397 Kỹ thuật

Mr Trường

0916 434 628 Kinh Doanh

Văn bản pháp quy

Liên hệ quảng cáo

ý kiến khách hàng

Fanpage