• Home
 • >
 • Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Thông tư quy định về quản lý chất thải nguy hại

Thông tư quy định về quản lý chất thải nguy hại

- Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23 tháng 06 năm 2014 của Chủ tịch nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua; - Căn cứ Quyết định số 155/1999/ QĐ-TTg ngày 16/07/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý chất thải công nghiệp. - Căn cứ Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài nguyên Môi trường về quy định quản lý chất thải nguy hại; - Căn cứ Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại mã số: 1-2-3-4-5.087.VX của Công ty CP đầu tư phát triển công nghiệp & môi trường Việt Nam được Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường ký ngày 07/12/2015
  • Văn bản pháp quy

   Văn bản pháp quy

   Cơ quan ban hành: - Bộ tài nguyên và môi trường. - Sở tài nguyên môi trường. - Quốc hội. - Bộ công thương.
  Page:

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Tầu

0976 494 397 Kỹ thuật

Mr Trường

0916 434 628 Kinh Doanh

Văn bản pháp quy

Liên hệ quảng cáo

ý kiến khách hàng

Fanpage