Văn bản pháp quy

Loại văn bản pháp quy:

Luật:

- Số 55/2014/QH13 - Luật Bảo vệ môi trường 2014.

- Số 57/2010/QH12 - Luật thuế bảo vệ môi trường.

Nghị định:

- Số 113/2017/NĐ-CP - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất

- Số 80/2006/NĐ-CP - Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

- Số 174/2007/NĐ-CP - Quy định của Chính phủ về thu phí BVMT đối với chất thải rắn.

- Số 21/2008/NĐ-CP - Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP.

- Số 59/2007/NĐ-CP - Quy định về quản lý chất thải rắn.

- Số 29/2011/NĐ-CP - Nghị định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

- Số 117/2009/NĐ-CP - Nghị định về xử lý vi phạm luật trong lĩnh vực bảo vệ  môi trường.

Quyết định:

- Số 12/2006/QĐ-BTNMT - Ban hành danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

- Số 13/2006/QĐ-BTNMT - Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM) và báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược.

- Số 23/2006/QĐ- BTNMT - Ban hành danh mục Chất thải nguy hại.

Thông tư:

Số 09 /2018/TT-BTNMT - Ban hành quy chuẩn quốc gia về môi trường.

- Số 32/2017/TT-BCT - Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất. 

- Số 36/2015/TT-BTNMT - Quy định về quản lý chất thải nguy hại.

- Số 04/2012/TT-BTNMT - Quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

- Số 47/2011/TT-BTNMT - Quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

- Số 39/2010/TT-BTNMT - Thông tư quy định tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

- Số 25/2009/TT-BTNMT - Thông tư quy định tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

- Số 08/2009/TT-BTNMT - Quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

- Số 05/2008/TT-BTNMT - Thông tư hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bỏa vệ môi trường.

- Số 07/2007/TT-BTNMT - Hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ ở gây ô nhiễm môi trường cần xử lý.

- Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BTC-BTNMT - Quy định về tiêu chuẩn điều kiện kinh doanh phế liệu.

Cơ quan ban hành:

- Bộ tài nguyên và môi trường.

- Sở tài nguyên môi trường.

- Quốc hội.

- Bộ công thương.

 

Bài viết khác

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Tầu

0976 494 397 Kỹ thuật

Mr Trường

0916 434 628 Kinh Doanh

Văn bản pháp quy

Liên hệ quảng cáo

ý kiến khách hàng

Fanpage