Công ty CP Đầu tư phát triển Công nghiệp & Môi trường Việt Nam (Viet Nam ENDI.,JSC)

 

Địa chỉ: Cụm CN Tân Quang, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 2213.786018

Fax: (+84) 2213.786019

Email: vietnamendi@gmail.com