Dịch vụ tư vấn môi trường

 
 
Công ty nhận thực hiện trọn gói các thủ tục về môi trường:
 
-     Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường (ĐTM),
 
-     Lập đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường,
 
-     Lập đăng ký chủ nguồn thải,
 
-     Lập nghiệm thu môi trường.
 
-     Lập dự án đầu tư.
 
-     Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ mời thầu.
 
-     Tư vấn và thực hiện các dự án bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 
-    Tư vấn về phòng tránh ô nhiễm đối với các chất thải nguy hại và công nghiệp.
 
-    Tư vấn về công nghệ môi trường.
 
-    Thực hiện giám sát chất lượng môi trường.
 
-    Phân tích chất lượng nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn công nghiệp và nguy hại. 
 
 HOTLINE:
 
Tư vấn hồ sơ môi trường – xử lý chất thải
 
Mr. Tầu: 0976 494 397
Ms. Phức: 0967 826 890
 

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Tầu

0976 494 397 Kỹ thuật

Mr Trường

0916 434 628 Kinh Doanh

Văn bản pháp quy

Liên hệ quảng cáo

ý kiến khách hàng

Fanpage