Nguồn nhân lực

 
            Việt Nam ENDI.,JSC gồm đội ngũ cán bộ nhân viên có trình độ và chuyên môn về chuyên ngành môi trường. Ngoài ra, công ty còn mời các chuyên gia từ các Trường đại học và các cơ sở ban ngành chuyên ngành môi trường tư vấn để đảm bảo hiệu suất, kỹ thuật và chất lượng xử lý của các hệ thống xử lý chất thải của nhà máy. Việt Nam ENDI quyết tâm thực hiện và tuân thủ theo hệ thống quản lý chất lượng, quản lý môi trường và quản lý an toàn, sức khỏe lao động đảm bảo môi trường làm việc tốt, hiệu quả và chế độ đãi ngộ xứng đáng cho cán bộ công nhân viên công ty.

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Tầu

0976 494 397 Kỹ thuật

Mr Trường

0916 434 628 Kinh Doanh

Văn bản pháp quy

Liên hệ quảng cáo

ý kiến khách hàng

Fanpage