Hồ sơ năng lực

* Giấy phép đăng ký kinh doanh (Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hưng Yên cấp)
 
* Giấy phép xử lý chất thải nguy hại (Bộ tài nguyên và môi trường cấp)
 
* Chứng nhận ISO 14001:2015 Là tổ chức chứng nhận quốc tế hàng đầu của Vương Quốc Anh có uy tín được UKAS công nhận, và hoạt động của DAS tại Việt nam được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường Chất lượng Việt nam công nhận
 
* Chứng nhận ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 (TNV là tổ chức quản lý phát triển nhanh chóng ở Anh Quốc. Sau đó có đại diện ở nhiều quốc gia trên thế giới. TNV phục vụ quốc tế trong lĩnh vực chứng nhận ISO. TNV có tầm nhìn về Chuyển đổi chất lượng thông qua Dịch vụ của mình)
 
 
 
 
  Giấy phép đăng ký kinh doanh   Giấy phép hành nghề quản lý chất thải 

 


    Chứng chỉ 14001:2015    Chứng chỉ OHSAS 18001:2007Chứng chỉ ISO 9001:2008


Video

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Tầu

0976 494 397 Kỹ thuật

Mr Trường

0916 434 628 Kinh Doanh

Văn bản pháp quy

Liên hệ quảng cáo

ý kiến khách hàng

Fanpage